ΜΕΛΕΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, SERVICE ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Εξαερισμός
  • Μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευές
  • Κατασκευές αεραγωγών
  • Απορροφητήρες
  • Αερολέβητες
  • Μηχανήματα / Αεραγωγοί εξαερισμού
  • Κατασκευές μηχανημάτων εξαερισμού με άριστη τεχνογνωσία
  • Υλικά κορυφαίας ποιότητας

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Εξαερισμός είναι η αλλαγή του αέρα που βρίσκεται στο χώρο μας και η προσαγωγή νωπού αέρα, από το περιβάλλον. Σε έναν χώρο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται άνθρωποι, ο αέρας επιβαρύνεται με διάφορες ουσίες, οι οποίες μπορεί να αποβούν βλαβερές για την υγεία τους. Οι ουσίες αυτές, λοιπόν, πρέπει να απομακρύνονται, αλλάζοντας τον αέρα του χώρου. Κι αυτό, φυσικά, γίνεται με μηχανικό τρόπο, και, συγκεκριμένα, με τα πολύ σημαντικά συστήματα εξαερισμού.
Για παράδειγμα, στο χώρο της κουζίνας, είναι απαραίτητος ο απορροφητήρας, για να απομακρύνονται οι μυρωδιές από τα διάφορα τρόφιμα. Στο χώρο, επίσης, ενός μπάνιου, χωρίς παράθυρο, είναι απαραίτητος ο εξαερισμός, για να απομακρύνεται η υγρασία. Σοφή είναι και η επιλογή τοποθέτησης συστήματος εξαερισμού σε ολόκληρο το σπίτι, ώστε να διασφαλίσουμε, για μας και την οικογένειά μας, ένα αέρα υγιεινό, χωρίς μυρωδιές - καπνό, αλλά και μικρόβια. Κάθε χώρος, βέβαια, έχει διαφορετική χρήση, και, κατά συνέπεια, χρήζει διαφορετικών συστημάτων εξαερισμού. Επικοινωνήστε με τον ψυκτικό, Οικονόμου Παύλο, για να συζητήσετε τις απαιτήσεις του δικού σας χώρου σε εξαερισμό.